top of page

Privacybeleid en gebruik van persoonlijke gegevens

1. Memomove, onderdeel van Dri3m bv

Memomove is een onderdeel van Dri3m bv.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat uw wettelijke rechten zijn en hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken. Het beschrijft de verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd door Dri3m, de doeleinden waarvoor deze activiteiten worden uitgevoerd en de rechtsgrondslagen waarop Dri3m zich baseert voor deze verwerkingsactiviteiten.

Deze kennisgeving is van toepassing op persoonlijke gegevens die we hebben over individuen (zoals bedrijfsleiders of contacten op zakelijke accounts), inclusief eenmanszaken en partners. Het is niet van toepassing op informatie die we hebben over bedrijven en andere juridische organisaties

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om ervoor te zorgen dat deze altijd up-to-date en nauwkeurig is. Alle wijzigingen die we in onze privacyverklaring aanbrengen, worden op deze pagina geplaatst en we zullen belangrijke wijzigingen aan u doorgeven.

U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Dri3m door te schrijven naar Etienne@dri3m.com, Ledebergstraat 67, 9050 Ledeberg, België.

 

2. Persoonlijke gegevens die we verzamelen

We verzamelen de volgende soorten persoonlijke gegevens van alle klanten:

 • Uw contactgegevens en de contactgegevens van mensen die aan uw zakelijke account zijn gekoppeld: gegevens waarmee wij rechtstreeks contact met u kunnen opnemen, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adressen die aan uw zakelijke account of bestelling zijn gekoppeld.

 • Uitoefening van uw rechten: als u een van uw wettelijke rechten op grond van de gegevensbeschermingswet uitoefent, zullen we dit bijhouden en hoe we reageren.

U bent niet verplicht om ons de hierboven beschreven persoonlijke gegevens te verstrekken, maar als u dit niet doet, is het mogelijk dat u onze producten en diensten niet kunt kopen of dat de functionaliteit van onze producten verminderd kan zijn.

3. Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens en waarom

 

REDEN OF DOEL GEBRUIKTE PERSOONLIJKE GEGEVENS

 • Beoordeel welke van onze producten en diensten voor u interessant kunnen zijn, bijv. Om regionale demografische gegevens te begrijpen en op te nemen, aanbiedingen en aanbevelingen af ​​te stemmen op de behoeften van klanten en loyale klanten te belonen. Dit omvat het matchen van uw gegevens met gegevens die we verkrijgen van andere bedrijven.

 • Directe marketing. Als u niet specifiek heeft ingestemd met het ontvangen van direct marketing, zullen we u alleen direct marketingmateriaal sturen waar dit wettelijk is toegestaan. We zullen u echter nooit direct marketing sturen als u zich hebt afgemeld voor het ontvangen van directmarketingberichten

 • Management informatie rapportage

 • Bescherming van ons personeel

 • Inkomstenbescherming

 • Zorg voor nauwkeurigheid en relevantie van uw gegevens

 • Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims

 • Uitoefening van uw rechten

 • Assistentie wetshandhavingsinstanties

Waar we uw persoonlijke gegevens verwerken zodat u niet meer geïdentificeerd kunt worden:

We kunnen alle persoonlijke gegevens die we bewaren anonimiseren en samenvoegen (zodat deze u niet identificeren). We kunnen geanonimiseerde en geaggregeerde informatie gebruiken voor doeleinden zoals het testen van onze IT-systemen, onderzoek, gegevensanalyse, het verbeteren van onze site en platform, apps en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

 

4. Bronnen waaruit we uw persoonlijke gegevens verzamelen

We zullen persoonlijke gegevens verzamelen uit een aantal bronnen. Deze omvatten:

 • Rechtstreeks van u: wanneer u een account bij ons aanmaakt, producten of diensten bij ons koopt, informatie verstrekt via onze websites of apps, formulieren invult die wij u verstrekken, een klacht indient, uw wettelijke rechten uitoefent, telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt of communiceer met ons.

 • Onze website en mobiele applicaties: we verzamelen informatie over hoe u ze gebruikt en over alle slimme apparaten die u ermee verbindt.

 • Andere bedrijven waarmee we samenwerken: geef ons informatie om ons te helpen onze producten en diensten aan u te leveren en af ​​te stemmen. Deze omvatten:

  • Bedrijven in dezelfde groep bedrijven als wij: die relevante informatie kunnen verstrekken over de producten en diensten die bij hen zijn gekocht

5. Met wie we uw persoonsgegevens delen

Wij delen persoonsgegevens met de volgende partijen:

 • Bedrijven in dezelfde groep bedrijven als wij

 • Elke partij als u uw voorafgaande toestemming heeft gegeven

 • Elke bevoegde wetshandhavingsinstantie, regelgevende instantie, overheidsinstantie, rechtbank of andere derde partij

 • Bedrijven die ons helpen ons bedrijf te runnen, onze IT-infrastructuur ondersteunen en onze klanten beter begrijpen

 • Auditors, adviseurs, wettelijke vertegenwoordigers en soortgelijke agenten

 • Potentiële kopers van ons bedrijf

 

6. Internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens

Di3m BV maakt gebruik van derde partijen in andere landen om ons te helpen bij het runnen van ons bedrijf. Als gevolg hiervan kunnen persoonlijke gegevens worden overgedragen buiten de landen waar wij en onze klanten zijn gevestigd. Dit omvat landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") en naar landen die geen wetten hebben die specifieke bescherming bieden voor persoonlijke gegevens. We hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke gegevens voldoende worden beschermd en dat alle overdrachten van persoonlijke gegevens buiten de EER rechtmatig gebeuren.

Wanneer we persoonsgegevens buiten de EER overdragen naar een land waarvan de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat het een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens biedt, zullen de overdrachten

plaatsvinden onder een overeenkomst die de vereisten voor de overdracht van persoonsgegevens buiten de EER dekt, zoals de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen.

7. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de verwerkingsdoeleinden te realiseren.

8. Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

U heeft mogelijk de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • het recht om geïnformeerd te worden over de persoonlijke gegevens die we verzamelen, hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en van wie we uw persoonlijke gegevens verzamelen wanneer we deze uit andere bronnen verkrijgen;

 • het recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die we over u hebben;

 • het recht om correctie te vragen van onjuiste persoonlijke gegevens die we over u hebben;

 • het recht om in bepaalde omstandigheden de blokkering of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen;

 • het recht om te verzoeken dat we elementen van uw gegevens overdragen aan u of een andere serviceprovider;

 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons ((1) waar we een gerechtvaardigd belang hebben om dit te doen, zoals vermeld in sectie 3, maar uw rechten prevaleren boven de onze op basis van uw specifieke situatie (die u ons moet uitleggen) , (2) waar we deze verwerken voor direct marketingdoeleinden, of (3) omdat we geautomatiseerde middelen gebruiken om beslissingen te nemen die een juridisch of vergelijkbaar significant effect hebben); en

 • het recht om uw toestemming in te trekken voor de verwerkingsactiviteiten die we uitvoeren op basis van toestemming, vermeld in sectie 3.

U heeft alleen de voordelen van enkele van de bovenstaande rechten in beperkte omstandigheden, die afhangen van de juridische reden waarom we uw persoonlijke gegevens hebben verzameld. Om een ​​van de bovenstaande rechten uit te oefenen, of als u vragen heeft met betrekking tot uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.

 

9. Contact opnemen

Voor vragen of opmerkingen over privacy kunt u contact opnemen met Etienne@dri3m.com

 

Als u niet tevreden bent met de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u ook een klacht indienen bij de Belgische informatiecommissaris of uw lokale toezichthouder voor gegevensbescherming. We zijn er om u te helpen en moedigen u aan om eerst contact met ons op te nemen om uw klacht op te lossen.

bottom of page